cirkusz klub_cirkusový krúžok

Kedy a kde to bude?

ZŠ Mostná Nové Zámky

každý utorok od 15:30 do 17:00

Dolná veková hranica 8 rokov, horná hranica nie je 🙂

vstupné 2 Eur

PRIHLÁSENIE

Mikor és hol?

Érsekújvár, Híd utcai Alapiskola

minden kedden15:30-tól 17:00 óráig

Alsó korhatár 8 év, felső korhatár nincs 🙂

Belépődíj 2 Eur

JELENTKEZÉS